Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Cavico CMS sẽ niêm yết vào cuối tháng 11

Theo CTCP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (Cavico CMS), Công ty đang hoàn thiện thủ tục lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội vào cuối tháng 11/2010, với mã cổ phiếu là CMS.
Ông Đào Tiến Dương, Phó giám đốc Cavico CMS cho biết, kết quả sản xuất – kinh doanh quý III/2010 của Công ty như sau: doanh thu đạt 39,81 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 113,8 tỷ đồng, tăng 146,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 9 tỷ đồng, tăng 272,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 95% kế hoạch năm 2010.
Được biết, Cavico CMS có vốn điều lệ 25 tỷ đồng (tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2010), đăng ký niêm yết 2,5 triệu cổ phiếu. Năm 2009, Công ty chia cổ tức 50% bằng tiền mặt. 6 tháng đầu năm 2010, Công ty đã tạm ứng cổ tức 30% bằng tiền mặt.
theo tin nhanh chứng khoán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét