Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Danh sách các trang web có PR = 10

Danh sách các trang web có PR = 10:

http://www.google.com/

http://www.w3.org/

http://www.miibeian.gov.cn/

http://get.adobe.com/reader/

http://usa.gov/

http://www.cnn.com/

http://dhhs.gov/

http://europeana.eu/portal/

http://hhs.gov/

http://india.gov.in/

http://www.sciencedirect.com/

http://universityofcalifornia.edu/

http://www.adobe.com/products/flashplayer/

www.joomlart.com

http://www.cnn.com/

us.gov

www.google.cc

www.firstgov.gov

Bạn nào còn phát kiến gì thì PM nha !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét