Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

CHUYEN PHAT NHANH | DICH VU CHUYEN PHAT |

Làm thủ tục hải quan thật dễ dàng với Babylon.


ĐỐI TƯỢNG PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
• Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại hối, tiền Việt Nam, kim khí quý, đá quý, văn hoá phẩm, di vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan.
• Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng...

Bạn có thể xem thêm tại:

CHUYEN PHAT NHANH | CHUYỂN PH�T NHANH | DICH VU CHUYEN PHAT | L�M THỦ TỤC HẢI QUAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét